ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านคำชี้แจงการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา

aimerlab.com ("ของเรา" , "เรา" หรือ "เรา" ) ประกอบด้วยหน้าเว็บที่มีข้อมูลที่เราให้ไว้ การเข้าถึงไซต์ของคุณนั้นเสนอให้คุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พร้อมกับคำชี้แจงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงนี้และพบได้ที่ ("ข้อกำหนด") หากเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดโดยชัดแจ้งต่อข้อกำหนดดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ไซต์/ไคลเอนต์และบริการที่เชื่อมโยงอื่น ๆ

1. การเข้าถึงบริการ

โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้เมื่อมีการแจ้งให้ทราบ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดที่อัปเดตจะมีผลผูกพันกับคุณตามวันที่เวอร์ชันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่อัปเดต หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดต คุณต้องหยุดใช้บริการ aimerlab.com การใช้บริการของคุณต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดต

2. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์/ลูกค้า

คุณสามารถใช้ไซต์/ไคลเอนต์ได้หากและเมื่อมีให้บริการ เราไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของไซต์/ไคลเอนต์หรือคุณสมบัติเฉพาะใดๆ คุณลักษณะเฉพาะอาจเป็นเวอร์ชันก่อนเผยแพร่และอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือขัดข้อง เวอร์ชันสุดท้ายอาจทำงานได้ เราอาจเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันสุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญหรือตัดสินใจที่จะไม่เผยแพร่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ ลบ จำกัดหรือบล็อกการเข้าถึง เรียกเก็บเงิน หรือหยุดให้บริการไซต์/ไคลเอนต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. เนื้อหา

เว็บไซต์/ไคลเอนต์ของ aimerlab.com และบริการที่เชื่อมโยงอื่น ๆ จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ aimerlab.com ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และจะถูกดำเนินคดีในชั้นศาล จุดประสงค์เดียวของ aimerlab.com คือการสร้างสำเนาเนื้อหาออนไลน์ที่ดาวน์โหลดได้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ ("การใช้งานโดยชอบธรรม") การใช้เนื้อหาที่ส่งโดย aimerlab.com เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเพียงการทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้แบบสาธารณะหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือสิทธิ์ของเนื้อหาที่ดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งโดย aimerlab.com aimerlab.com ไม่ให้สิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหา เนื่องจากเป็นเพียงผู้ให้บริการด้านเทคนิคเท่านั้น

ไซต์/ไคลเอ็นต์หรือแอปในไซต์/ไคลเอ็นต์ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือไคลเอ็นต์ของบุคคลที่สาม ("ไซต์ที่เชื่อมโยง/ไคลเอ็นต์" ) ไซต์/ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมโยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใด ๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยง เราจัดเตรียมลิงก์ให้กับคุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองไซต์ของเราหรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ให้บริการไซต์ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้งาน aimerlab.com aimerlab.com ให้บริการเฉพาะด้านเทคนิคเท่านั้น ดังนั้น aimerlab.com จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการอนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหาผ่าน aimerlab.com

คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่า: (ก) คุณเป็นบุคคล (เช่น ไม่ใช่บริษัท) และคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการดำเนินการดังกล่าว และอย่างน้อยคุณก็มีอายุ อายุ 13 ปีขึ้นไป; (B) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งนั้นถูกต้องและเป็นความจริง; และ (ค) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว คุณยังรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้และเข้าถึงบริการ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเลือกและใช้งานและเข้าถึงบริการ ข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้าม และสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการจะถูกเพิกถอนในเขตอำนาจศาลดังกล่าว

4. การสืบพันธุ์

การผลิตซ้ำที่ได้รับอนุญาตของข้อมูลใด ๆ ในที่นี้จะต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือคำอธิบายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ Aimerlab บนสำเนาของวัสดุที่คุณสร้างขึ้น กฎหมายท้องถิ่นควบคุมใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์และการใช้งานเว็บไซต์นี้

5. ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ที่คุณหรือฝ่ายอื่นใดให้ไว้ในรูปแบบของอีเมลหรือการส่งอื่นๆ ถึงเรา (ไม่รวมเนื้อหาที่คุณโพสต์ใน บริการตามข้อกำหนดเหล่านี้) (เรียกรวมกันว่า “คำติชม” ) ถือเป็นบริการที่ไม่เป็นความลับ และคุณให้สิทธิ์แก่เราและบริษัทสาขาและบริษัทในเครือในที่นี้ โดยไม่มีสิทธิพิเศษ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ในการใช้คำติชมของคุณ และความคิดเห็นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีการชดเชยหรือแสดงที่มาต่อคุณ

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Aimerlab บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หุ้นส่วน และผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สาม รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจากและต่อต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิด ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายใด ๆ ของคุณ หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การปฏิเสธการรับประกัน

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ไซต์และเนื้อหาจะถูกจัดเตรียมไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” “พร้อมข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “ตามที่มี” และความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานและประสิทธิภาพยังคงอยู่กับคุณ aimerlab.com ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตจะไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย และขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใด ๆ ในด้านความสามารถเชิงพาณิชย์ คุณภาพในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ ความเพลิดเพลินอย่างเงียบ ๆ หรือ การไม่ละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง aimerlab.com ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันว่าไซต์หรือเนื้อหา: (A) จะตรงตามความต้องการของคุณ; (B) จะพร้อมใช้งานหรือจัดหาให้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (C) ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางไซต์จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเชื่อถือได้ หรือ (D) ว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในนั้นจะได้รับการแก้ไข เนื้อหาทั้งหมดที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางไซต์มีการเข้าถึงด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลจากเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบอกเป็นนัยถึงข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถือว่ารวมอยู่ในเอกสารนี้ แต่ความรับผิดของ aimerlab.com สำหรับการละเมิดข้อกำหนดโดยนัยตามกฎหมายนั้นถูกจำกัดตามและในขอบเขตที่อนุญาต ภายใต้กฎหมายนั้น คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบอกเป็นนัยถึงข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถือว่ารวมอยู่ในเอกสารนี้ แต่ความรับผิดของ aimerlab.com สำหรับการละเมิดข้อกำหนดโดยนัยตามกฎหมายนั้นถูกจำกัดตามและในขอบเขตที่อนุญาต ภายใต้กฎหมายนั้น คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบอกเป็นนัยถึงข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถือว่ารวมอยู่ในเอกสารนี้ แต่ความรับผิดของ aimerlab.com สำหรับการละเมิดข้อกำหนดโดยนัยตามกฎหมายนั้นถูกจำกัดตามและในขอบเขตที่อนุญาต ภายใต้กฎหมายนั้น

8. ติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือการเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับบริการ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ โปรดส่งอีเมลถึงเรา [ป้องกันอีเมล] .